Изпарител

Изпарителят е топлообменник, във който хладилния агент (фреон) приема топлинна енергия от някакъв източник на топлина. Във водо-водните термопомпи този източник се явява сондажната вода или водата в сградната инсталация.

В изпарителят се подава фреон като смес от течност и газ със ниска температура в единия му кръг и вода с по-висока температура в другия.

При приемането на топлина, течният хладилен агент започва да се изпарява и това дава името на топлообменника, който наричаме изпарител.

След пълно изпаряване, температурата на парите ще започне да се увеличава, което наричаме „прегряване“. Във идеалния случай хладилният агент напускащ изпарителя, ще бъде под формата само на прегрята пара.