Подкрепа за Геотерм от страна на европейският фонд за регионално развитие

Европейският фонд за регионално развитие оказва подкрепа на малките фирми за справяне със икономическите загуби, настъпили в резултат от епидемията от COVID-19.
Европейския фонд за регионално развитие в подкрепа на малките фирми

Европейският фонд за регионално развитие оказва подкрепа на Геотерм ЕООД и още много други малки фирми за справяне със икономическите загуби, настъпили в резултат от епидемията от COVID-19.