Опростена теория на топлинната помпа

1 . Топлинна помпа .

За една топлинна помпа са необходими минимум четири компонента :

Компресор , дросел , радиатор и абсорбер .

Компресорът без дросел е просто помпа , която върти газ в един затворен контур между входа и изхода му .

Когато в този контур прибавим елемент с ограничена пропускливост (дросел ) , в него се създават две зони с различни налягания .

В реален такъв контур се генерира топлина , която не позволява да се постигне устойчиво равновесие в рамките на допустимите работни параметри .Топлината в контура може да бъде лесно отделена в околната среда с добавянето на радиатор между компресора и дросела .

Когато сме отделили излишната топлина в контура и в него циркулира газ , линията с ниско налягане се охлажда до температура под тази на изхода на радиатора . При правилен подбор на компонентите и хладилният газ , тя се охлажда до температура под тази на околната среда . Сега остава само да монтираме абсорбер на линията с ниско налягане , между дросела и компресора и получаваме работеща термопомпа .

При нея топлината , приета от топлинният абсорбер се сумира с топлината от компресора и двете заедно се отделят пак в околната среда от радиатора . Ако абсорберът се разположи в един обем а радиатора в друг , ще имаме трансфер на топлина от първия във втория обем .

За постигане на още по-висока ефективност се използват хладилни агенти , които при удобни за нас налягания и температури преминават от газообразно в течно състояние и обратно от течно в газообразно. Тези преминавания се наричат „фазови преходи“. При такива хладилни агенти се използва и допълнителната енергия необходима за преминаването, или така наречената латентна енергия на фазовия преход .