Предварителен кондензатор

Предварителен кондензатор . Десуперхийтър . Приставка за битова гореща вода.

Предварителните кондензатори се монтират на линията на високото налягане между компресора и работния кондензатор . Придобилото публичност наименование „кондензатор“ всъщност не отразява винаги тяхната функция. В тях се усвоява част от температурата на прегряване на фреоновите пари , без да се стига до кондензация или с минимална такава . Охлаждането на компресираните пари обикновено представлява 15-25% от общата топлина . Температурната разлика между входящите и изходящи фреонови пари обикновено е 20-50 градуса , в зависимост от температурата на кондензацията на охлаждащия агент и на вида на системата (вижте фигура 1). Парите не бива да кондензират в значителна степен  в „предварителния кондензатор“ , така че топлообменника трябва да бъде проектиран да има температура на изходящия газ до няколко градуса над температурата на кондензиране.

Фигура 1

Поради факта , че предварителният кондензатор често работи на много висока делта фреон-вода , се избира или такъв с малка площ или се регулира потока на водата през него . Целта на  регулирането е на изхода му фреоновите пари да са с около 5-7 градуса над температурата на кондензация .Това се налага всеки път , когато в бойлера се подаде свежа студена вода. Регулирането става лесно например посредством регулиране на оборотите на Б.Г.В. помпата от диференциален регулатор , на който датчик 1 е монтиран на фреоновият изход на десуперхийтъра (приставката за битова фореща вода ) а датчик 2 на фреоновият изход на кондензатора (Фиг. 2) .

Фигура 2