Промишлени системи – галерия

GT140WRW-TR

GT190WV

Машинна аспирацияМашинна аспирация-1Промишлена климатизацияПромишлена климатизация с номинал 250 КВТермопомпа вода вода 40 кв

Докато при домашните системи използването им носи по-скоро естетически и комфортни ползи ,то изделията в тази категория реализират реална възвращаемост на вложените средства за един нормален период от две до десет години .
Едно от безспорните предимства на големите промишлени системи е възможността за комбиниране на произволни топло-източници с произволни топло-отдаващи модули , стенни ,подови и таванни излъчващи и абсорбиращи площи .
Някои от изделията се конкурират успешно като цена спрямо стандартните климатици , въпреки че ги превъзхождат значително със своята ефективност .