Чилъри за ядрено-магнитни резонанси и скенери . Галерия

УСБАЛО София. GT20VRW-2C-ECO към Позитронно-емисионен томограф
GT60VRW-3C-ECO в Студентска поликлиника София
GT48VRW-2C-ECO в Пирогов и Света Марина Плевен
GT48VRW-2C1-ECO в УМБАЛ Сърце и мозък Бургас
GT60VRW-3C-ECO в Медицински център Спектър София
GT16VRW обслужващ Соматом Дефинишън в Одеса
GT48VRW-ECO в МДЛ Русев Пловдив
GT60VRW-3-ECO в Каспела Пловдив
GT16VRW-1-M към SOMATOM Definition AS
GT48VRW-3-ECO в Пълмед Пловдив
Чилър за MRT
Чилър GT20VRW-Eco вариант
GT16VRW-1-M
Термопомпена система GT 20
GT60VRW-3-ECO в Александровска болница София
GT25VRW-ECO в 25-то ДКЦ София
GT60VRW към Magnetom Skyra
GT48VRW-3-ECO в пета МБАЛ София
GT40VRW-2C-ECO в Медикус Алфа Пловдив
GT21VRW2C3-ECO в Свиленград

Разположението и конфигурацията на чилърите винаги са съобразени с изискванията на проекта .
При липса на проект, или ако ви се налага подмяна на вече съществуващ чилър с наш, вие разполагате с минимум два дизайна за всяка мощност.