Чилъри за ядрено-магнитни резонанси и скенери . Галерия

Чилър за ядрено магнитен резонанс АЕРАЧилър за Аера външен комплект модулиGT16VRW-1-M към SOMATOM Definition ASЧИЛЪР GT12 VRWScreenshot - 11.6.2013 ã. , 11_48_10

Чилър за MRT1370698215755

GT16 vrw Standart поръчково изпълнениеGT 20 VRW Standart

Чилър GT20VRW-Eco вариантGT16VRW-1-M

Въздушен чилър GT48Термопомпена система GT 20

Чилър GT20VRW-ECO - външни агрегати1369236120145

GT60VRW-ECO Avanto1370698228299

Поръчков чилър за ЯМР GT 20 VRW - 2 - ECOGT16VRW към Биограф 64

GT60VRW-ECO-3 към ЯМР АераВариант на GT16VRW

Външни модули на GT60VRW-ECO-3

GT60VRW към Magnetom Skyra

Външен модул на GT16VRW в Свети Георги Пловдив .

GT60VRW-3-ECO към Magnetom Skyra в Каспела

Разположението и конфигурацията на чилърите винаги е съобразенас изискванията на проекта .
При липса на проект , или ако ви се налага подмяна на вече съществуващ чилър с наш вие разполагате с поне по два дизайна според изискванията на техническото помещение.