Чилъри за ЯМР и Скенери – технически данни

Серии GT12VRW и GT12VRW-ECO

Серии GT16VRW и GT16VRW-ECO

Серии GT20VRW и GT20VRW-ECO

GT32VRW-ECO

GT40VRW-ECO

Серии GT47VRW и GT48VRW-ECO

Серия GT60VRW-ECO

GT65VRW-3-ECO

Спецификации на връзката между модулите на чилъри GT и инструкция за изработката и.

Изделията в тази категория запазват своята работоспособност в диапазона от -20 до + 40 градуса по Целзий на околната среда и от 340 до 440 волта захранващо напрежение .

Изложените са само най-често поръчваните модели. Всеки модел се предлага в най-малко 2 варианта. Избора на вариант се прави при изготвянето на проект на техническото помещение, съобразно спецификите на обекта.