Решения

Подобряване на работата на термопомпи

Освен отстраняването на груби технически и изчислителни грешки, един оглед би могъл да покаже и множество дребни проблеми, водещи до завишена консумация.