Работа в Геотерм

Към момента има 1 свободни длъжности за електротехници .

Изискват се познания по електроника , к.и.п. и автоматика.