Геотерм ЕООД Пловдив

Производство на термопомпи от всякакво естество

Геотермално отопление .
Отстраняване на аксионометрични инсталационни и агрегатни проблеми .
Подмяна на неефективни компресори .
Добавяне на термо-акумулатор .
Промяна на дроселирането .
Добавяне на рекуператори .
Промяна на базовите алгоритми за обезскрежаване .
Прецизна настройка .

Това са част от възможните подобрения, повишаващи ефективността на вашата система .