Сътрудничество

Screenshot - 07.6.2013 ã. , 02_18_29

Термопомпи. Производство инсталация и поддръжка.
Чилъри. Производство инсталация и поддръжка.
Разработка на прототипи
Консултации
Асемблиране
Контрол по цялостното изпълнение на обекта.