Продукти

ЧИЛЪРИ ЗА Я.М.Р. И СКЕНЕРИ 

ТЕРМОПОМПИ ВОДА – ВОДА

ТЕРМОПОМПИ С ДИРЕКТЕН ПРЕНОС

ХИБРИДНИ ТЕРМОПОМПИ

ПРОМИШЛЕНИ АГРЕГАТИ И СИСТЕМИ

КОНВЕКТОРИ

.

Развитието на технологиите направи възможно въвеждането на цяла палитра нови устройства доскоро смятани за екзотични или екзотично скъпи. От началото на 1993 година Геотерм ЕООД въвежда в експлоатация редица нови за Българския пазар категории изделия . Инверторните чилъри вече са заели реален дял от вноса на термопомпи и продължават да доказват своята ефективност . Една от прогнозите на фирмата е бъдещото масово навлизане на инверторните технологии в помещенията за съхранение на продукти поради безспорно по-високата им ефективност.

.

Screenshot - 07.6.2013 ã. , 02_16_39