Чилъри за ЯМР и скенери . Chillers for MRT

Ядрено магнитен резонанс. Томограф . Рентгенов скенер . Линеен ускорител .

Чилъри-за-ЯМР описание

Цени на напълно окомплектовани изделия при 2 календарни години гаранция . Радиационно и магнитно защитена електроника .

 

Всички продукти в тази категория са изпълнени  по собствена концепция за максимална надеждност .Всички системи за икономия на електроенергия са налични , но при авария отпадат и чилъра продължава да работи. Всички защити са с променени параметри с цел да пазят приоритетно Апарата а не чилъра .Всички компоненти са преоразмерени да поемат до 70% по-големи натоварвания

Модулната система следи максимално точно нуждата от охлаждане на апарата като
по този начин занижава значително електроразхода за охлаждане.
Модулната система почти елеминира вероятността от цялостно авариране на системата ,освен в случай на масирана повреда в електрозахранването на обекта.

 

Чилър за ядрено магнитен резонанс АЕРА

Чилър за ядрено магнитен томограф

Лъчезащитата на чилърите за скенери позволява да бъдат монтирани в обема на радиационната клетка ! Това се отнася за моделите „Стандарт“ и „Еко“ с мощност 12 и 16 киловата. В случай , че се налага монтиране на друг модел в обема на клетката , то това обстоятелство следва да бъде предварително упоменато в заявката !

Въпреки , че е принципно възможно монтирането на чилър в обема на фарадеевата клетка на магнитен резонанс , то подобни технически решения е желателно да се избягват от гледна точка на работата на самия резонанс. В случай , че се налага монтаж на по-малко от 3 метра от магнитния изоцентър , то това обстоятелство следва да бъде предварително упоменато в заявката !
Отстоянието от магнитния изоцентър при апарати с магнитно поле по-голямо от 3 Тесла се изчислява индивидуално за всеки конкретен случай !

Инструкция за експлоатация на промишлен водоохлаждащ агрегат . Модели GT 12 , 16  и  21 .

Спецификации на връзката между модулите на чилъри GT и инстукция за изработката и .