Термопомпи вода – вода

Heat pumps Термопомпи

Цени на напълно окомплектовани изделия при 3 календарни години гаранция. Реален коефициент на термопренос 4,3 и мощност на отопление при 45 градуса на вътрешният кръг.

Цени на термопомпи вода вода

 

Термопомпените хидротермални агрегати вода-вода, са едно от добрите съвременни решения за климатизация, поради редица причини най-съществените от които са : Изключително ниска цена на добитата топлинна енергия , постоянна и независеща от климатичните условия мощност както и възможността за постигане на комфорт, недостижим за повечето видове отоплителни и климатизиращи системи.

С интегрирани защити ! Лесен монтаж ! Модулна функция ! Микропроцесорно управление ! Маркова компонентна база ! Шумоизолирани и влагозащитени .

Модулната функция позволява да се назначи един от много агрегати в група за управляващ , като останалите работят в същия режим паралелно или последователно според нуждите на обекта.

 

 

Фреоно-реверсивен комбиниран агрегат с независима битова гореща вода

 

 

 

Схема на домашна отоплителна инсталация с три топлоизточника

 

Термопомпи за извличане и пренос на енергия се използват от повече от двеста години.
За първи път термопомпения принцип е използван за добив на лед посредством разширение на прегрята водна пара под високо налягане ,която след охлаждане е изпускана във водени обеми при атмосферно налягане .

Геотермално отопление . Геотермална климатизация .