Термопомпи вода – вода

Heat pumps Термопомпи


Цени на термопомпи вода-вода 


МоделЦена без ддс
нереверсивен
Цена без ддс
реверсивен
Охлаждаща
мощност
Отоплителна
мощност
Електрическа
консумация
GT8WRW
7090 лв 7665 лв 7.1 KW 8.3 KW 1.6 – 2.2 KW
GT12WRW
8050 лв 8990 лв 10.5 KW 12,5 KW
2.5 – 3.4 KW
GT16WRW
9150 лв 10250 лв 14.4 KW 16.5 KW 3.3 – 4.5 KW
GT20WRW 10660 лв 11655 лв 19 KW 21 KW 3.8 – 5.5 KW
GT25WRW 12200 лв 13350 лв 24 KW26 KW4,2 – 6 KW
GT32WRW 16200 лв 17750 лв 30 KW 33 KW 3.3 – 7.2 KW
GT50WRW 22100 лв 23850 лв 46 KW 52 KW 4.5 – 13 KW
GT100WRW 38150 лв 40650 лв 94 KW 105 KW 5.5 – 24 KW

Цени на приставки за битова гореща вода

До 2,5 киловата – 400 лева без ддс. Може да бъде монтирана на всички изброени в таблицата термопомпи.

До 4,5 киловата – 480 лева без ддс. Може да бъде монтирана само на моделите с над 20 киловата топлинна мощност.

Термопомпените хидротермални агрегати вода-вода, са едно от добрите съвременни решения за климатизация, поради редица причини най-съществените от които са : Изключително ниска цена на добитата топлинна енергия, постоянна и независеща от климатичните условия мощност както и възможността за постигане на комфорт, недостижим за повечето видове отоплителни и климатизиращи системи.

С интегрирани защити ! Лесен монтаж ! Модулна функция ! Микропроцесорно управление ! Маркова компонентна база ! Шумоизолирани и влагозащитени .

Модулната функция позволява да се назначи един от много агрегати в група за управляващ , като останалите работят в същия режим паралелно или последователно според нуждите на обекта.

Фреоно-реверсивен комбиниран агрегат с независима битова гореща вода

Термопомпи за извличане и пренос на енергия се използват от повече от двеста години.
За първи път термопомпеният принцип е използван за добив на лед посредством разширение на прегрята водна пара, която след охлаждане е изпускана във водa.