май 10

Малко за етиката между клиент и инсталатор :)

Особената връзка между „майстора“ и „сайбията“ датира от дълбока древност 🙂 . Отношенията между тези два субекта винаги са се основавали на споделеното желание от двете страни да сътворят нещо полезно . И едната и другата страна си имат своите … Continue reading

май 03

Термопомпена инсталация

В зависимост от типа на използвания източник на топлинна енергия то и термопомпените инсталации биват няколко основни разновидности . С добавянето на нови и нови варианти за пренос на добитата топлинна енергия сферата на приложение се разширява с всяка изминала … Continue reading

апр. 07

Прегрети пари

В отговор на Илия Попински Здравейте ! Как така се говори за прегрети пари при термопомпите в изпарителя?Нали там температурата е 0 градуса? Всъщност стремежа на сериозните производители на термо-помпи е температурата на изпарение да е колкото е възможно по-висока, … Continue reading

окт. 20

Термопомпа вода-вода

Там е работата че има разлика между компресор за агрегат вода-вода и стандартен климатичен. Разликата е в съотношението „електромотор/компресор“ . Заводите ви дават дебит при едиква си консумация при едиква си степен на сгъстяване. И това ви дефинира копа . … Continue reading

сеп. 10

За и против новите енергоспестяващи помпи

Коментарите относно новите енергоспестяващи помпи са предимно позитивни в почти всички аспекти на приложението им . Но не се ли повтаря историята с първата генерация енергоспестяващи лампи? Точно онези, които бяха рекламирани като 18 – ватови, но при внимателно замерване … Continue reading

сеп. 05

Термопомпа вода-вода . Избор на външен топло-обменник

Отново е желателно да прецизираме заданието. На първо място с какъв дебит първична вода разполагаме и с какви качества. Ако водата е с ниско съдържание на пясък и манган и температура 10-14 градуса безспорно най-добрия избор биха били пластинчати споени … Continue reading

авг. 19

Термопомпа вода-вода . Избор на компресор

Безспорно избора на компресор е най-важния момент в проектирането на термопомпа вода-вода. Като за начало решаваме към какъв коефициент на термо-пренос се стремим и при каква температура във връзка с това, че от тези параметри зависи избора на останалите компоненти. … Continue reading

юли 16

Коп или „cop“ от английски „coefficient of performance“=КПД?

Коп или „cop“ от английски „coefficient of performance“ в директен превод „коефициент на трансформация“ или при термопомпите още „коефициент на ефективност“ най често се бърка с кпд или „Коефициент на полезно действие“ . Груба грешка дължаща се най-често на недостатъчно … Continue reading

юли 15

Термопомпи вода-вода и инверторни термопомпи вода-вода

При въздушните термопомпи се налага адаптация на параметрите към променящата се температура на въздуха и поради това инверторното управление е по-добрия избор. За разлика от тях, термопомпите вода-вода работят в максимално облекчен режим и при константна температура на сондажната вода. … Continue reading

юли 03

Грешка 3 лоши тандеми

Дълго се чудих как да озаглавя тази тема. Тук възможните заглавия  варират от недоглеждане , през изчислителни грешки до непознаване на материята и разбира се инженерно малоумие в комбинация с предходните. Един от класическите примери в жанра е тандемното използване … Continue reading