Просто една коректна фирма

Термопомпи
Термо-помпени централи
Чилъри за ЯМР
Чилъри за скенери
Проектиране
Производство
Оптимизация
Прототипи
Криогенни инсталации
Конвектори
Чилъри за метан станции
Чилъри за шприц апарати
Компоненти